pervirpėti

pervirpėti
pérvirpėti 1. intr. kiek laiko virpėti: Párvirpėjau par naktį bijodamas vagių J. Nebmiegojom, visą naktį párvirpėjom Žr. 2. tr. virpant pereiti: Prejau Ventą, didžiausį liptą i čiut párvirpėjau Akm.
◊ keñklės pérvirpėjo [i]kurį laiką bijota: Kenklės parvirpėjo visą naktį, o velnio nesulaukėm Šts.
\ virpėti; išvirpėti; nuvirpėti; pavirpėti; parvirpėti; pervirpėti; pravirpėti; privirpėti; suvirpėti; užvirpėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išvirpėti — 1. intr. Rtr, Š, KŽ kurį laiką virpėti: Sakės, a dvi a tris naktis išvirpėjęs Vkš. Visi trys par naktį išvirpėjo, bijojo begulti, ir dabar bijo LTR(Pp). 2. tr. šykštint duoti: Visą metą neišvirpėjo [samdinei] nė rubliaus Grd. Stypsosi stypsosi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvirpėti — intr. 1. ilgai virpėti: Nušalęs nuvirpėjęs pareita iš mokyklos Šts. 2. labai suvirpėti: Mun teip tiktai rankos kojos nuvirpėjo! Trk. Rėkteria kas, visa nuvìrpa DrskŽ. 3. virpant sušalti: Eitam greičiau, ans nuvirpės Krtn. 4. virpant nueiti: Ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvirpėti — intr. virpant pareiti: Aš nerūpinaus, kaip parvirpėti, tus viedrus parnešti, al kaip atsitiesti Varn. Parvìrpu su cukrum Krš. virpėti; išvirpėti; nuvirpėti; pavirpėti; parvirpėti; pervirpėti; pravirpėti; privirpėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavirpėti — intr. KI385, NdŽ kurį laiką virpėti, drebėti. | refl. NdŽ. ║ refl. kiek sumirgėti: Toki mėlenai pavirpėdamos ir ejo ta ugnelė į viršų Lnk. ◊ kelnės pavirpėjo gavo baimės: Kad aną ir išteisino, bet ir ano kel̃nės pavirpėjo Plng. virpėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravirpėti — intr. NdŽ virpant prasiskverbti: Jiedu sėdėjo ūksmėje. Tik pro medžių šakas pravirpėjo vienas kitas spindulys I.Simon. ◊ keñklės pravirpėjo kurį laiką bijota: Pravirpėjo ir keñklės belaukant pri langelio Šts. virpėti; išvirpėti; nuvirpėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privirpėti — intr., tr. virpant prieiti: Kol privirpėjo, kol priejo koja už kojos, nūdnu veizėti Užv. virpėti; išvirpėti; nuvirpėti; pavirpėti; parvirpėti; pervirpėti; pravirpėti; privirpėti; suvir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvirpėti — intr. Rtr, KŽ; S.Dauk, N, ŠT54 1. DŽ1 sudrebėti: Kad nusigando, jis suvirpėjo J. Suvirpėjo visu kūnu NdŽ. Motinos veidu nuslinko šešėlis, lūpų kampučiai suvirpėjo J.Mik. Tai jau čia suvirpėjo bobulė, lyg ją kas karštu vandeniu būtų apipylęs!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvirpėti — 1. intr. NdŽ virpant užkopti. 2. tr. virpant iš baimės gauti: Pro šalį uždirba, užvirpėtas kožnas rublis – galia nutverti Krš. 3. tr. NdŽ virpant užnešti. virpėti; išvirpėti; nuvirpėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virpėti — virpėti, vìrpa (vìrpia KBII166, K, K.Būg, KŽ; L, i), ėjo intr. KI385, Rtr, Š, RŽ, NdŽ, KŽ, FrnW, OGLII358; Q645, D.Pošk, Sut, I, M, ŠT25 1. DŽ drebėti iš šalčio, baimės, dėl ligos ir kt.: Strėnos virpa R319, MŽ427. Keliai virpa (orig. wirpo),… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”